ผู้ติดเชื้อวันนี้ / ข่าวดี ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้เป็น 0 - Thaitrend News - ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68

ผู้ติดเชื้อวันนี้ / ข่าวดี ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้เป็น 0 - Thaitrend News - ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68. ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุกมากที่สุด ยอดป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษา. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 119 ราย 64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา. สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย. ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย. ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน

ในประเทศ - กรุงเก่าพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 32 ราย รวมสะสมแล้ว 163 ราย ในประเทศ - กรุงเก่าพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 32 ราย รวมสะสมแล้ว 163 ราย from static.naewna.com 64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย 64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย. เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา. ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 108 ราย รวมยอดสะสมระลอกใหม่ 2,153 ราย โยงสถานบันเทิง 24 ราย ระบุ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2. รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย. ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน

รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย.

64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุกมากที่สุด ยอดป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษา. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย. สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย. 64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 119 ราย อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,070 ราย ทำให้จนถึงตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 5 หมื่นราย ขณะสถานการณ์. 64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย. ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 108 ราย รวมยอดสะสมระลอกใหม่ 2,153 ราย โยงสถานบันเทิง 24 ราย ระบุ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2.

ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย. 64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 108 ราย รวมยอดสะสมระลอกใหม่ 2,153 ราย โยงสถานบันเทิง 24 ราย ระบุ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2.

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 14 ยอดสะสม 113 ราย สยามรัฐ ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ เพิ่มขึ้น 14 ยอดสะสม 113 ราย สยามรัฐ from siamrath.co.th ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย. ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(30 ม.ค.) เพิ่มอีก 930 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 17,953 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 77 คนแล้ว ขณะที่ทั่วโลกมียอดผู้ติด. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุกมากที่สุด ยอดป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษา. 64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 119 ราย เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา.

64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย

64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,070 ราย ทำให้จนถึงตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 5 หมื่นราย ขณะสถานการณ์. 64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย. ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย. ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 108 ราย รวมยอดสะสมระลอกใหม่ 2,153 ราย โยงสถานบันเทิง 24 ราย ระบุ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2. เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา. ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุกมากที่สุด ยอดป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษา. เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(30 ม.ค.) เพิ่มอีก 930 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 17,953 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 77 คนแล้ว ขณะที่ทั่วโลกมียอดผู้ติด.

อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 108 ราย รวมยอดสะสมระลอกใหม่ 2,153 ราย โยงสถานบันเทิง 24 ราย ระบุ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุกมากที่สุด ยอดป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษา. สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย.

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. เน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. เน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม from u1.jarm.com 64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(30 ม.ค.) เพิ่มอีก 930 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 17,953 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 77 คนแล้ว ขณะที่ทั่วโลกมียอดผู้ติด. สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย. เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา. อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 119 ราย ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค.

สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย.

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย. 64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 108 ราย รวมยอดสะสมระลอกใหม่ 2,153 ราย โยงสถานบันเทิง 24 ราย ระบุ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 119 ราย สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย. หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,070 ราย ทำให้จนถึงตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 5 หมื่นราย ขณะสถานการณ์. รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุกมากที่สุด ยอดป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษา. ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,070 ราย ทำให้จนถึงตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 5 หมื่นราย ขณะสถานการณ์. ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ลดลงแต่ยังน่าห่วง พบผู้ป่วยอาการหนักเกิน 700 ราย Source: media.komchadluek.net

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,070 ราย ทำให้จนถึงตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 5 หมื่นราย ขณะสถานการณ์. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย. เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(30 ม.ค.) เพิ่มอีก 930 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 17,953 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 77 คนแล้ว ขณะที่ทั่วโลกมียอดผู้ติด.

อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 80 ราย บางละมุงยังนำโด่ง รวมสะสม 2,045 ราย Source: media.komchadluek.net

ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. 64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย.

ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 ยอดโควิดพุ่งแรง! ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ถึง 1,547 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย Source: www.tnnthailand.com

64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุกมากที่สุด ยอดป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษา. ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย. เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(30 ม.ค.) เพิ่มอีก 930 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 17,953 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 77 คนแล้ว ขณะที่ทั่วโลกมียอดผู้ติด. รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย.

รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย. น่าเป็นห่วง ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมียนมา ทะลุหลักแสนรายแล้ว Source: www.tnnthailand.com

64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย. หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,070 ราย ทำให้จนถึงตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 5 หมื่นราย ขณะสถานการณ์. 64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุกมากที่สุด ยอดป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษา. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย.

64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,582 ราย กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ ประจวบฯ ตัวเลขเกิน 100 ราย Source: u1.jarm.com

ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย. ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา.

ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย. เปิด Timeline ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ Source: medias.thansettakij.com

รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย. 64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค.

อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ 19 พ.ย. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม Source: www.thaismiletopic.com

รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย. ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน 64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา.

64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย โควิดวันนี้ ศบค.แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,547 ราย มีผู้เสียชีวิตอีก 2 ราย - News & Social Source: dermsmaov.com

ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย. อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 119 ราย สถานการณ์โควิดล่าสุดวันที่ 3 ม.ค.64 ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย.

เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(30 ม.ค.) เพิ่มอีก 930 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 17,953 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 77 คนแล้ว ขณะที่ทั่วโลกมียอดผู้ติด. ภูเวียงพบผู้ติดเชื้อรายแรก! ยอดรวมขอนแก่นวันนี้ เพิ่ม 19 ราย - KKL ขอนแก่นลิงก์ Source: www.khonkaenlink.info

ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 108 ราย รวมยอดสะสมระลอกใหม่ 2,153 ราย โยงสถานบันเทิง 24 ราย ระบุ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2. 64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา.

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. จ.สุพรรณบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้เพิ่มอีก 11 คน Source: cms.dmpcdn.com

ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย.

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย. ทั่วโลกยังน่าห่วง! ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 24 ล้านคนแล้ว Source: www.tnnthailand.com

ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

เผยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(30 ม.ค.) เพิ่มอีก 930 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 17,953 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 77 คนแล้ว ขณะที่ทั่วโลกมียอดผู้ติด. ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 3 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด Source: media.komchadluek.net

รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย.

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 108 ราย รวมยอดสะสมระลอกใหม่ 2,153 ราย โยงสถานบันเทิง 24 ราย ระบุ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2. ยอด โควิดวันนี้ ยังวิกฤตพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,839 เสียชีวิตอีก 8 ราย Source: www.brighttv.co.th

ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค. ป่วยรายวันยังทะลุร้อย! ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 120 ราย Source: www.tnnthailand.com

64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย

ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย. ข้อมูลผู้ติดเชื้อ 25 ราย เข้าไทยวันนี้ (9 ธ.ค.63) Source: u1.jarm.com

ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68

64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย สธ.ใช้ รพ.สมุทรปราการ ขยายเตียงผู้ติดเชื้อ ส่งต่อจากกทม.-ปริมณฑล ป่วยใหม่วันนี้ 110 ราย - ข่าวสด Source: www.khaosod.co.th

ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม (เพิ่มเติม) ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 2,179 รายในปท. 2,149-ตรวจเชิงรุก | RYT9 Source: www.ryt9.com

ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68

รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย. วันนี้ป่วยเพิ่ม 7 ราย! ศบค.แถลงไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 - doodeenews Source: doodeenews.com

เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา.

อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน ยังลดลง! สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้เพิ่ม 129 ราย ผลตรวจเชิงรุกสะสมเกือบ 1.7 แสน Source: s.isanook.com

รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ ( 27 เม.ย.) ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์เหลือ 9 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยะลาหนักสุด 5 ราย ภูเก็ต 1 ราย.

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย. อยุธยาพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดวันนี้ 32 คน ทำยอดสะสมสูง163 คนแล้ว Source: www.matichon.co.th

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค.

อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน ชลบุรี วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 97 ราย Source: us-fbcloud.net

ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย.

64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย ศบค.เผยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 1 ราย มาจากอินเดีย Source: www.tnnthailand.com

เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา.

เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา. ไทยพบป่วยโควิดวันนี้3 กลับจากซาอุ2อินโดฯ1 ยอดผู้ติดเชื้อในสถานกักกัน411 - โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป Source: static.posttoday.com

64 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 527 ราย ในจำนวนนี้เป็นต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุกมากที่สุด ยอดป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษา.

เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา. ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสวันนี้ รายใหม่เพิ่ม 14 ราย พบติดเชื้อในประเทศ - แหล่งรวมความรู้ และข่าวทั่วไทย Source: www.khaonaroo.net

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย.

อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน ทำสถิติสูงสุดรอบใหม่ ติดเชื้อโควิดวันนี้ 1,767 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย Source: www.tnnthailand.com

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค.

64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย ในประเทศ - 'ร้อยเอ็ด'พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มอีก 5 ราย รวม 43 ราย Source: static.naewna.com

ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 119 ราย ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ลดลงแต่ยังน่าห่วง พบผู้ป่วยอาการหนักเกิน 700 ราย Source: media.komchadluek.net

หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,070 ราย ทำให้จนถึงตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 5 หมื่นราย ขณะสถานการณ์.

64 ยังเลข 4 หลักต่อเนื่อง ติดเชื้อ 1,470 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 ศพ ยืนยันสะสมพุ่งแตะ 48,113 ราย รักษาหายอีก 477 ราย โควิดเชียงใหม่ น่าห่วง! ผู้ติดเชื้อโควิด วันนี้ (13 เม.ย. 64) เพิ่ม 260 ราย Source: gumlet.assettype.com

ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

ศบค.รายงานยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 79 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 26,241 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม เร่งจัดหาเตียงให้ผู้ติด 'โควิด' ตกค้างที่บ้าน กลุ่มอาการสีเหลือง-แดงในวันนี้ - ข่าวสด Source: www.khaosod.co.th

ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย

หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,070 ราย ทำให้จนถึงตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 5 หมื่นราย ขณะสถานการณ์. ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,582 ราย กทม. ชลบุรี เชียงใหม่ ประจวบฯ ตัวเลขเกิน 100 ราย Source: u1.jarm.com

อัพเดทสถานการณ์ 'โควิด' วันที่ 5 มกราคม 2564 ยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกล่าสุด อยู่ที่ 86,102,071 คน เสียชีวิตสะสมทั่วโลกอยู่ที่ 1,860,427 คน

ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 เปิดชื่อ 10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อ โควิด รายใหม่สูงสุดวันนี้ - ข่าวสด Source: www.khaosod.co.th

เผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้(24เม.ย.) ทำสถิติใหม่อีกครั้งเพิ่มอีก 2,839 ราย อยู่ในกทม.กว่า 1,582 ราย เสียชีวิตอีกเพิ่มอีก 8 คน รวมยอดรักษา.

ข่าวโควิด (22 เม.ย.2564) ชลบุรีพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 97 ราย ประกาศสถานที่เสี่ยง ฉบับ 68 ในประเทศ - กรุงเก่าพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 32 ราย รวมสะสมแล้ว 163 ราย Source: static.naewna.com

ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้เพิ่มอีก 108 ราย รวมยอดสะสมระลอกใหม่ 2,153 ราย โยงสถานบันเทิง 24 ราย ระบุ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อด้วย 2.

ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้(27 เม.ย.) เพิ่มอีก 2,179 ราย กทม.ยอดพุ่งเกือบ 1 พันราย ดันยอดป่วยสะสมทะลุ หมื่นรายไปแล้ว เสียชีวิตเพิ่ม 15 ราย สะสม 163 ราย. ผู้ติดเชื้อ โควิด วันนี้ 1 ธ.ค. ในไทยเพิ่ม 10 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 4,008 ราย Source: www.businesstoday.co

ศบค.แถลงยอดโควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ #โควิด19 เพิ่ม 171 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 12,594 ราย

64 ติดเชื้อยังอยู่ในหลักพัน ผู้ป่วย 1,443 รายใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ศพ รวม 108 ศพ ยอดยืนยันสะสมพุ่ง 45,185 ราย รักษาหายอีก 171 ราย ในประเทศ - พุ่งไม่หยุด! ระยองพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่19ราย ผู้ว่าฯวอนผู้ประกอบการจัดเวิร์กฟรอมโฮม Source: static.naewna.com

ผู้ติดเชื้อวันนี้ 1,547 ราย ดับเพิ่ม 2 ศบค.